logo

Hulpverlening

KNV EHBO afdeling Arnhem-Presikhaaf is een vrijwilligersorganisatie, die EHBO en Reanimatiecursussen aanbiedt.
De Hulpverlenersgroep biedt ondersteuning bij grote en kleine evenementen.

Hulpverlening

KNV EHBO afdeling Arnhem-Presikhaaf is een vrijwilligersorganisatie, die EHBO en Reanimatiecursussen aanbiedt. 
De Hulpverlenersgroep biedt ondersteuning bij grote en kleine evenementen.

Even voorstellen: onze hulpverleners

U kunt voor uw evenement een beroep doen op onze ervaren en gemotiveerde hulpverlenersgroep. De hulpverleners van de KNV EHBO afd. Arnhem Presikhaaf vormen een goed op elkaar ingespeeld team dat bij vele grote en kleinere evenementen ervaring heeft opgedaan met de hulpverlening aan publiek, sporters en artiesten. De hulpverleners nemen materiaal mee dat is afgestemd op uw evenement en het aantal hulpverleners wordt in overleg met u bepaald.
Image

Wat wij u kunnen bieden

Hier vindt u een aantal kenmerken van onze evenementen-hulpverlening.

Partnerschap

Samen met ons bepaalt u de optimale invulling van de hulpverlening voor uw evenement. Op basis van de aard en de omvang van het evenement, eventuele vergunningseisen en uw specifieke wensen kunnen we aanbevelingen doen voor de inzet van hulpverleners. Ook in het planningstraject van een evenement staan we u graag met advies terzijde.

Uitgebreid pakket

In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welk materiaal wordt ingezet bij de hulpverlening. Zo kunnen we bijvoorbeeld voor communicatiemiddelen zorgen, niet alleen voor de EHBO hulpverleners, maar ook voor organisatiemedewerkers en beveiliging.

Kwaliteit

Onze hulpverleners zijn ervaren. Nieuwe hulpverleners doorlopen een inwerktraject waarbij ze de specifieke kennis en vaardigheden voor de evenementenhulpverlening leren kennen. Onze hulpverleners zijn gekwalificeerd en worden regelmatig bijgeschoold in nieuwe ontwikkelingen in de hulpverlening. Allen hebben een geldig EHBO diploma. De meesten hebben bovendien aanvullende kwalificaties in bijvoorbeeld EHBO bij kinderen en hulpverlening bij alcohol- en drugsincidenten.

Contactinformatie

KNV EHBO afdeling Arnhem-Presikhaaf

Postadres:
Wim Sonneveldstraat 16

6836 MC Arnhem

Email: zie de contactpagina